ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСТІ

Сучасний стан розвитку цифрових технологій забезпечує можливість активного впровадження їх в освітній процес. Наразі можна виділити чітку тенденцію щодо зміни ролі цифрових технологій – від простої підтримки освітнього процесу технічними засобами до створення електронних освітніх ресурсів (ЕОР), комп’ютерно орієнтованого навчального середовища (КОНС) та здійснення дистанційного навчання. Коротко проаналізуємо можливості цифрових…

Continue reading