[:uk]Професійно-технічні заклади[:]

[:uk]Про регіональне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтв, підвищення кваліфікації фахівців державного управління та підготовку робітничих кадрів (фахівців) у 2017 році (№289 від 25.07.2017)

Мережа професійно-технічних навчальних закладів Житомирської області (посилання)

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 №831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки» (Детальніше)
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 №1/11-13000 «Щодо надання роз´яснень стосовно призначення директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти» (Детальніше)

 


Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова освітянської галузі області, основним завданням якої є задоволення поточних та перспективних потреб виробництва у кваліфікованих робітничих кадрах.

Важливим чинником забезпечення якісної освіти є формування оптимальної мережі закладів професійної освіти.

За останні роки відбулися певні зміни, що викликано передусім реагуванням на вимоги ринку праці, збалансуванням його потреб та пропозицій, демографічною ситуацією та призвело до зменшення чисельності випускників ЗНЗ. У зв’язку з цим у системі професійної освіти області також відбулися певні зміни.

Так упродовж 2017 року 7 ПТНЗ реорганізовано шляхом приєднання та створення більш потужних навчальних закладів, у яких в даний час  зосереджено матеріально-технічну, навчально-виробничу базу та кадровий потенціал. Зменшення кількості закладів відбулося за рахунок укрупнення навчальних закладів. Спостерігається також тенденція зміни мережі училищі і за галузевим спрямуванням. Так, 2 навчальні заклади – громадського харчування та сфери послуг – припинили свою діяльність, натомість приєднавшись до ПТНЗ промислового спрямування.

Робота в даному напрямі продовжується.

Таким чином, в області  в даний час функціонує 24 ПТНЗ (до 2017 р. 28 навчальних закладів): у тому числі 6 вищих професійних училищ, 1 центр професійно-технічної освіти, 13 професійних ліцеїв, 3 професійно-технічних училища, 1 навчальний центр (з трьома філіями) при установах виконання покарань, в яких навчається 8,0 тис. учнів та слухачів за галузевим спрямуванням: будівництво – 6 навчальних закладів; промисловість – 8; сільське господарство – 9; сфера послуг – 1 навчальний заклад, за 16-ма напрямами економічної діяльності, за близько 100 професіями.

67 % учнів здобувають повну загальну середню освіту, 75 % – 2 і більше робітничі кваліфікації, більше 400 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 7 –ми навчальних закладах здійснюється підготовка за професіями загальнодержавного значення. (Верстатник широкого профілю, токар, слюсар дорожньо-будівельних машин та тракторів, верстатник деревообробних верстатів, живописець).

У 2016-2017  роках відкрито кілька галузевих навчально-практичних центрів (далі – НПЦ):

Будівельного напряму – на базі Центру ПТО м. Житомира спільно з компанією «СНЄЖКА-Україна»,

Швейного напряму – з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» за державні кошти та готельно-ресторанної справи спільно з асоціацією кулінарів на базі ДПТНЗ «Житомирське ВПУ сервісу і дизайну».

З професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» за кошти державного бюджету на базі Центру ПТО м.Житомира.

Усього в області функціонує 6 НПЦ, в яких можуть пройти перепідготовку та підвищення кваліфікації особи з числа дорослого населення, безробітних та молоді, що хоче отримати ще другу професію.

Це стало можливим завдяки участі у пілотному проекті з модернізації підготовки робітничих кадрів.

У 2018 році заплановано відкриття центру зварювання на базі ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище».

Якість підготовки робітників значною мірою залежить від матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу. Щорічно близько 2 млн. грн. коштів спеціального фонду, зароблених закладами спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази.

Поєднання теоретичного навчального процесу та умов виробництва – це один з кроків у вирішенні проблеми якості професійної підготовки.

З вересня 2017 року в області започатковано дієву співпрацю ПТНЗ з роботодавцями щодо упровадження в начальний процес дуальної форми навчання: теоретична підготовка – у навчальному закладі, практична підготовка, виробнича практика – на виробництві.

За цією формою навчання вже працюють:

ДПТНЗ «Житомирське ВПУ сервісу і дизайну» і ПрАТ «Золотий коровай» з професії «Пекар. Кондитер»;

ДНЗ «Малинський професійний ліцей» і ТОВ «Ельфа» з професії «Кравець. Закрійник».

У перспективі, починаючи з 2018-2019 н.р, упровадження елементів дуальної форми навчання планується в усіх ПТНЗ області.

Одним із кроків у вирішенні питання якісної підготовки є передача майна ПТНЗ з державної у комунальну власність.

Житомирська область 1-на з 3-х областей першими подали пропозиції щодо передачі 3-х ПТНЗ, а для завершення оформлення правовстановлюючих документів, що є основною вимогою, у 2017 році виділено 568 тис. грн. додаткових коштів.

Важливим кроком для підвищення якості професійної освіти є оновлення змісту ПТО та впровадження нових ДСПТО, заснованих на компетенціях.

У 2016-2017 роках  в області розроблялися проекти ДСПТО з 10 професій («Бляхар», «Асистент референта», «Колій плит та блоків», «Розпилювач каменю», «Фрезерувальник каменю», «Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю», «Лицювальник-плиточник», «Машиніст холодильних установок», «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів», «Модистка головних уборів», п’ять з яких вже затвердженні і впроваджуються в ПТНЗ України.

Запроваджено новий Порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.02.2017 № 70.

Згідно нового Порядку регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів формується департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації; департаментом фінансів; службою зайнятості; об´єднанням організацій роботодавців; Житомирською міською радою для м.Житомира та іншими зацікавленими сторонами.

За останній рік в області спостерігається зростання відсотку працевлаштування випускників ПТНЗ, це  85 %, у порівнянні з попередніми роками, 78 %, 80 %.

Це пояснюється як заходами на державному рівні, зокрема легалізацією виплати заробітної плати, підвищення мінімальної заробітної плати так коригування напрямів та обсягів підготовки.

Водночас, існує проблема закріплення випускників на першому робочому місці, причинами якої є низька заробітна плата, відсутність соціального пакету, належних умов.

Поруч з цим, основними напрямами діяльності системи професійно-технічної освіти є:

  1. Продовження роботи щодо модернізації та упорядкування мережі закладів;
  2. Проведення роботи по подоланню дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили (спільна робота з соціальними партнерами, участь у пілотних проектах, дослідженнях, моніторинг ринку праці), формування обґрунтованого регіонального замовлення;
  3. Розвиток державно-приватного партнерства: діяльність ради професійної освіти, співпраця та залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів, впровадження дуальної системи підготовки робітничих кадрів, тощо;
  4. Передача майна навчальних закладів з державної у комунальну власність.

[:]

Comments are closed.