Вищі навчальні заклади

Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації державної форми власності (11):

 • Бердичівський коледж промисловості, економіки та права;
 • Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного коледжу;
 • Новочорторийський державний аграрний технікум;
 • Малинський лісотехнічний коледж;
 • Новоград-Волинський промислово-економічний технікум;
 • Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету;
 • Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету;
 • Житомирський агротехнічний коледж;
 • Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і дизайну;
 • Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету

Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації комунальної форми власності (7):

 • Бердичівський медичний коледж
 • КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» Житомирської обласної ради
 • ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж» Житомирської обласної ради
 • КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради
 • КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради
 • Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка Житомирської обласної ради
 • Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка Житомирської обласної ради

Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації приватної форми власності (3):

 • Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж
 • Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права
 • Коростенський технічний коледж

Заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації державної форми власності (6):

 • Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
 • Житомирська філія Університету державної фіскальної служби України;
 • Житомирське відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національного університету внутрішніх справ

Заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації комунальної форми власності (1):

 • Житомирський інститут медсестринства

Заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації приватної форми власності (5):

 • Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 • Житомирська філія ПВНЗ «Європейського університет»;
 • Житомирський економіко-гуманітарний інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій;

Житомирська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань».


Система вищої освіти області

В області функціонує 33 вищих навчальних закладів та відокремлених структурних підрозділів: 3 університети, 2 інститути (Житомирський медичний інститут та Житомирський військовий інститут імені
С.П. Корольова), 21 ВНЗ І-ІІ р.а. (коледжі, технікуми, училища), 7 відокремлених структурних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

7 ВНЗ І-ІІ р.а. комунальної форми власності, з них Бердичівський педагогічний коледж та Коростишівський педагогічний коледжу імені Івана Франка підпорядковані управлінню освіти і науки.

Контингент студентів становить 34,0 тис. осіб, з них 20,0 тис. осіб навчається у ВНЗ ІІІ- ІV р.а., 13,0 тис. осіб у ВНЗ І-ІІ р.а.

34,1 % студентів ВНЗ – сільська молодь, 543 – студенти-сироти, 402 – студенти-інваліди.

Вищими навчальними закладами І-ІV р.а. проводиться підготовка за майже 162 спеціальностями. Крім того, студенти мають можливість додатково отримати 1 із 133 спеціалізацій.

Навчальний процес у ВНЗ забезпечують 2617 штатних викладачів, 892 з них кандидатів наук, 140 – докторів наук.

Провідне місце в системі вищої освіти області займають державні вищі начальні заклади. В них зосереджений основний науковий потенціал. У 5 аспірантурах та 3 докторантурах Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирського державного технологічного університету, Житомирського національного агроекологічного університету та ад’юнктури Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова здійснюється підготовка аспірантів та докторантів.

Одним із пріоритетних напрямів роботи ВНЗ І-ІV р.а. є підтримка молоді, створення умов для її всебічного розвитку.

В університетах діють інноваційні центри та науково-інноваційні інститути, які спрямовують свою діяльність на здійснення пошуку інноваційних партнерів для розробки інноваційної продукції у різних сферах економіки, освіти та виробництва.

У ЖДУ, ЖДТУ, ЖНАЕУ виконують фундаментальні дослідження з природничих, технічних та економічних наук, до яких залучаються студенти та молоді вчені.

Науковці, аспіранти, талановита молодь є виконавцями різноманітних наукових програм та міжнародних проектів, які фінансуються з державного бюджету

Рішеннями сесій обласної ради за сприяння обласної державної адміністрації студентам та молодим науковцям за значні досягнення у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі призначено 13 стипендій обласної ради.

Студенти отримують 12 стипендій Президента України, 7 – Верховної Ради України, 3 – Кабінету Міністрів України.


Мережа вищих навчальних закладів Житомирської області (перегляд)

 

Comments are closed.