Заклади загальної середньої освіти

Нормативні документи МОН України для закладів загальної середньої  освіти

 • Лист МОН від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичнірекомендаціїщодоорганізаціїнавчанняосібзособливимиосвітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальномуроці».  
 • Лист МОН №1/9-477 від 24.07.19 року “Про типовудокументаціюпрацівниківпсихологічноїслужби у системіосвітиУкраїни”.
 • Лист МОН №1/9-471 від 22.07.19 року“Щодоокремихпитаньпереведенняучнів закладу загальноїсередньоїосвіти до наступногокласу”.  
 • Лист МОН №1/9-462 від 18.07.19 року “Про пріоритетні напрямки роботипсихологічноїслужби у системіосвіти на 2019-2020 н.р.”. 
 • Наказ МОН № 621 від 08 травня 2019 року «Про внесеннязмін до наказу Міністерстваосвітиі науки Українивід 14 липня 2015 року № 76» (Про Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу). 
 • Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 “Щодометодичнихрекомендацій про викладаннянавчальнихпредметіву закладах загальноїсередньоїосвіти у 2019-2020 н.р.”.  
 • Лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414” Деякіпитаннящодоствореннябезпечногоосвітньогосередовища, формування в дітей та учнівськоїмолодіцінніснихжиттєвихнавичок у 2019-2020 н.р.”  
 • Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 ” Щодоорганізаціїінклюзивногонавчанняу закладах освіти у 2019-2020 н.р.” 
 • Лист МОН України від 10.06.2019 №1/9 – 365 ” Про перелікинавчальноїлітератури, рекомендованоїМіністерствомосвітиі науки України для використанняу закладах освіти 2019/2020 навчальномуроці”.Детальніше на osvita/ua.
 • Наказ МОН №536 від  23.04.2019 р. “Про затвердженняПоложення про інституційну форму здобуттязагальноїсередньоїосвіти”.
 • Лист МОН №1/11 – 9224 від 30.08.2018р. «Щодофункціонуваннягрупподовженого дня у закладах загальноїсередньоїосвіти». 
 • Наказ МОН № 677 від 24.06.2018 р.«Прозатвердження Порядку створеннягрупподовженого дня у державнихiкомунальних закладах загальноїсередньоїосвіти».
 • Лист МОН від 18.05.2018р. №1/9-322Роз’ясненнящодо порядку поділукласів на групи при вивченніокремихпредметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної абочасткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбаченаДержавним стандартом початкової освіти, затвердженим ПостановоюКабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.
 • Лист МОН України від 19.04.2018 № 2.4 – 986 «Щодо форм медичних довідок для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти».
 • Лист МОН України від 02.04.2018 № 1/9 – 190“Щодоскороченнятривалості уроку для учнівпочатковоїшколи”.


Comments are closed.